Gemenskap, självständighet och livsglädje

En meningsfull sysselsättning bidrar till gemenskap, självständighet och livsglädje. Mjölby kommun bygger vägar till arbete och utbildning för att stödja personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. När fler kommer i arbete och egen försörjning bidrar det välmående för både individen och samhället.

Feriearbete för unga

Sommarjobb är ett bra sätt för unga att testa på arbetslivet, skaffa sig värdefulla erfarenheter och samtidigt tjäna egna pengar.

0

Antal ferieplatser

0

Personer inom daglig verksamhet och sysselsättning

0

Antal praktikplatser

0

Antal studentmedarbetare

0

Personer med arbetsträning

Önskad sysselsättningsgrad inom välfärden

Det är vanligt att jobba deltid inom vård och omsorg. Under året har vi arbetat för att öka sysselsättningsgraden hos de medarbetare som önskar, ett steg mot att heltid blir norm även inom vård och omsorg.

Nästa