En kultur som främjar nytänkande och lärande

Omsorgs- och socialförvaltningen har en öppen och tillåtande jobbkultur där vi ser alla medarbetare som möjliggörare. Vi vågar tänka högt och fritt. Vi utbyter tankar, idéer och erfarenheter. Vi testar, utmanar och lär.

Trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vi utgår från medborgarnas behov. På ett innovativt sätt ser vi möjligheter i de utmaningar vi ställs inför. Vi anpassar oss och vår verksamhet efter vår omvärld och framtid. Vi är schyssta, engagerade och modiga lagspelare som tillsammans tar verksamheten till nya nivåer.

0

antal anställda

0

medelålder

0

kvinnor (i %)

0

män (i %)

0

sjukfrånvaro (i %)

Hur skapar du en meningsfull vardag för våra medborgare?

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning får en vardag som är hanterbar, begriplig och meningsfull. Som distriktssköterska på våra boenden för funktionsnedsatta vill jag att våra boende ska ha så god hälsa som möjligt. Hälsa handlar om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Jag stöttar och hjälper både kunder och medarbetare i att skapa en väl fungerande vardag.

Pandemiåret har varit utmanande på många sätt och jag har försökt behålla lugnet och hjälpa till att hålla i våra rutiner kring hygien och annat som begränsar smittspridningen. Idag har vi två läkare knutna till LSS-verksamheten vilket gör att nu finns det ett komplett vårdteam kring varje enskild boende. Vårdteamet består av personal på boendet, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och läkare.

Vad anser du viktigt vid förändring och utveckling?

Dialog och reflektion. Genom att prata med varandra och ge utrymme för reflektion kan man lösa allt tillsammans.

Henrik Hilding, distriktssköterska inom LSS

Hur skapar du nytta för våra medborgare?

Jag stöttar, hjälper och ger personer med funktionsnedsättning en möjlighet att utvecklas och ha en meningsfull och glädjefull vardag. Mitt främsta mål är att skapa trygga förutsättningar och främja att våra boende ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt och utvecklas som individer.

Hur har du tänkt nytt under året?

Det har varit ett utmanande år på grund av pandemin, bland annat var vi tvungna att stänga våra dagliga verksamheter. För att hålla rutiner och humör uppe hos våra boende såg vi till att hitta alternativ. Så vi skapade vår egen dagliga verksamhet och vi nyttjade lokaler i kommunen som inte användes för att erbjuda smittsäkra miljöombyten för våra boende.

När förutsättningarna förändras behöver det inte vara negativt, det kan ju istället ge möjligheter att skapa något nytt. Om man är positiv och använder fantasin så kan man hitta alternativa lösningar, och med ett gott humör blir allt mycket lättare.

Towe Larsson Wikström, stödassistent på Dackegatans gruppboende

Hur har covid-19 påverkat ditt arbete?

Mitt arbete går ut på att skapa trygghet för våra kunder. När pandemin slog till möttes jag av mycket oro hos våra äldre, något som var svårt att bemöta i början då ingen visste så mycket om covid-19. Men vi tog det säkra före det osäkra och anpassade löpande våra arbetsrutiner utifrån den information vi fick. För att hålla nere smittrisken begränsade vi förflyttningen mellan arbetsgrupper, något som varit väldigt positivt för våra äldre då det kan skapa oro när det byts personal.

Vad tar du med dig från 2020?

Att vi kan ställa om när omvärlden och våra förutsättningar förändras. Jag tror att vår arbetsgrupp blivit mer flexibel efter det här året, vi har verkligen hjälpts åt för att klara det här tillsammans.

Gunilla Andersson, undersköterska i hemtjänsten

Mjölby kommuns värdegrund

Mjölby kommuns värdegrund beskriver vad vi i Mjölby kommun står för – vårt gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra allt det vi gör.

Medborgare och kunder i fokus

Vi utgår från medborgarens och kundens behov, önskemål och rätt till delaktighet.

Professionellt bemötande

Vi bemöter medborgare och kunder på ett kompetent och respektfullt sätt.

Samverkan för förbättringar

Vi ser samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar.

Kreativt förhållningsätt

Vi är engagerade och modiga. Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat

Nästa