Lokaler anpassade för verksamheternas behov

En växande kommun med stora visioner kräver ett strategiskt, långsiktigt och hållbart arbete kring lokalfrågor.

En förvaltning – flera verksamheter och lokaler

Omsorgs- och socialförvaltningens verksamhetslokaler runt om i Mjölby kommun.

Några av förvaltningens nybyggda lokaler

Vårdboenden i 360 grader

Är du nyfiken på hur det ser ut på våra vårdboenden för äldre? Nu kan du titta runt i våra boendens gemensamhetsutrymmen och innergårdar i 360 grader. Välkommen till vårt fotoalbum i GooglePhotos.

Lokaler för äldre i kart- och GIS-portal

Kommunens alla vårdboenden, trygghetsboenden och mötesplatser för äldre finns inlagda i kommunens kart- och GIS-portal. Det gör det enkelt att få en geografisk bild över var lokaler finns. Du kan klicka på varje plats på kartan för att få mer information.

Stöd i egna hemmet

En person som på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara dig själv kan få stöd och hjälp i hemmet. Kommunen har olika insatser som gör det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

0

Antal lokaler inom förvaltningen

0

Antal digitala lås

0

Antal leasingbilar

0

Kvadratmeter verksamhetslokaler

Nästa