Kommunen erbjuder stöd dygnets alla timmar

Vi försöker bemöta varje kund individuellt utifrån dennes egna specifika behov och faktiska omständigheter samt att utifrån kundens förmåga och förutsättningar ge den bästa möjliga vården och omsorgen – oavsett när på dygnet.

Bemanning dygnet runt kräver god planering och stödjande teknik

En verksamhet som måste fungera dygnets alla timmar kräver god planering av bemanning, support samt fungerande system.

0

Hemtjänstkunder med tillsyn på natten

0

Larm per dygn i hemtjänsten

0

Medarbetare som arbetar natt

Våra boenden erbjuder stöd och hjälp dag som natt

I Mjölby kommun finns det flera olika sorters boenden för dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver ett särskilt boende. På våra boenden finns det personal dygnet runt för att erbjuda stöd och hjälp och skapa en trygg miljö att bo på.

Nästa