När covid-19 kom till oss

Den 11 mars 2020 konstaterade Världshälsoorganisationen, WHO, att det stora virusutbrottet i världen är en pandemi.

Kommunen, och omsorgs- och socialförvaltning, påbörjade tidigt beredskapsarbetet genom att se över pandemiplaner, ansvar, rutiner och kommunikationsstrategier. Vi hade turen att ha relativt gott om tid att förbereda oss innan vi fick den första konstaterat smittade i vår verksamhet.

Samverkan och kommunikation

I samband med coronapandemin hamnade kommunens verksamheter i hård prövning. Trots en pågående pandemi måste våra verksamheter bedrivas, men på ett säkert sätt. En avgörande del för att lyckas med det är samverkan, kommunikation och nytänkande.

0

Provtagna kunder

0

Kunder vårdade på covid-avdelningen

0

Miljoner inköpta munskydd

Nästa