Ett år då vi ställt om och tänkt om

Det har varit ett annorlunda år. Pandemin har utsatt våra verksamheter för stora prövningar samtidigt som vi fortsatt att driva och utveckla våra verksamheter. Jag är stolt över hur vi tillsammans hanterar ständiga förändringar och hittar nya vägar för att möta våra kunders och medborgares behov.

Tillsammans är vi möjliggörare!

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag – vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Omsorgs- och socialförvaltningen

Individ- och familjeomsorg

Ger stöd och råd till barn, unga och vuxna i olika livssituationer samt möjliggör för arbete och sysselsättning.

Arbetsmarknad, Integration
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagning
Råd, stöd och behandling
Stödboende, HVB
Utredning

Äldre

Erbjuder stöd, omsorg och boende för äldre.

Vårdboenden
Trygghetsboenden
Mötesplatser
Hemtjänst och boendestöd

Funktionsnedsättning

Möjliggör för ett självständigt och aktivt liv för personer med funktionsnedsättningar.

Daglig verksamhet
Gruppbostäder
Planeringsenheten
Socialpsykiatri

Hälso- och sjukvård

Trygg hemgång
Erbjuder hälso- och sjukvård i hemmet.

Korttidsboende
Rehabilitering
Hjälpmedel

Entreprenader

Vifolkagårdens vårdboende (Vardaga Äldreomsorg AB)
Slomarps vårdboende (Norlandia Care AB)
Personlig assistans (Marcus Assistans AB)

Året i korthet

Här kan du bläddra dig fram till olika händelser från året.

Förra Nästa

0

Budgetram för förvaltningen (mnkr)

0

Förvaltningens resultat (mnkr)

0

+ Avvikelse (%)

Nästa